SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW ZBIÓRKI PUBLICZNEJ
11 lipca - 31 października 2013 r.






 

Fundacja Dom Ulgi w Cierpieniu im. Ojca Pio
00-271 Warszawa, ul. Nowomiejska 5 m 4



Terapia poprzez muzykę

Fundacja LOTTO    Pewnie każdemu z Was zdarzyło się być choć raz w życiu być w kinie, teatrze czy na koncercie. Warto docenić taką możliwość. Są wśród nas tacy, którzy nie mają tego szczęścia. Ich zdrowie nie pozwala im opuścić domu, żeby posłuchać ich ulubionej muzyki na żywo...
    Dlatego postanowiliśmy takim osobom pomóc. A że dobro się rozrasta, do tego przedsięwzięcia dołączyła Fundacja LOTTO, która przeznaczyła na ten cel 15 tys. złotych. Wystarczy chcieć, a możliwości naprawdę się znajdą! Już niebawem więcej szczegółów. Myślcie o nas ciepło, żeby wszystko się udało.
    Fundacji Lotto dziękujemy za zaufanie i zabieramy się do działania!!!




Koncert charytatywny, Vesperae Dominicales, Marcin Mielczewski, Canti, 2015-04-26

Koncert charytatywny, Vesperae Dominicales, Marcin Mielczewski, Canti, 2015-04-26



Koncert Charytatywny Antoniny Krzysztoń

    17 stycznia Antonina Krzysztoń wystąpiła z koncertem w Kościele Ojców Dominikanów św. Jacka na Starym Mieście. Towarzyszył Jej gitarzysta – Marcin Majerczyk. Oboje wystąpili charytatywnie, wielkodusznie poświęcając ten wieczór naszej Fundacji i tłumnie zgromadzonym, wiernym słuchaczom.
    Koncert był piękny i głęboko poruszający. Publiczność żywo uczestniczyła, wtórując solistce w refrenach i sekwencjach niosących ważkie treści. Jej głos – jak zwykle – urzekał. Dziękujemy Antoninie za śpiew, za ten uzdrawiający klimat, za tego ducha, którego przekazuje nam słowem, muzyką – całą sobą. Dziękujemy też Marcinowi Majerczykowi, za w pełni partnerskie i wrażliwe towarzyszenie.
    Całe to piękno zostało nam - słuchaczom przekazane w nagłośnieniu z czułą subtelnością brzmienia i znawstwem przedmiotu prof. Witolda Osińskiego, z asystującym mu studentem Wojtkiem Grabowskim.
    Na koniec – last but not least – stokrotne podziękowania dla Ojców Dominikanów, bo wszystko to mogło się zdarzyć dzięki ojcowskiemu pozwoleniu Przeora na koncert w rodzimym Kościele - na koncert charytatywny na rzecz osób starszych, schorowanych, ubogich, nierzadko samotnych, potrzebujących wszelakiej pomocy w codziennych zmaganiach; dramatycznie potrzebujących rehabilitacji po udarze mózgu, złamaniach stawu biodrowego, porażeniu mózgowym i w chorobie Parkinsona. Takiej pomocy udziela im Fundacja opłacając zabiegi rehabilitacyjne. Bez tych zabiegów nasi podopieczni skazani byliby na bezruch i trudną, wręcz tragiczną egzystencję.
    Koncert Antoniny Krzysztoń miał szlachetny cel – zebranie funduszy na opłacenie rehabilitacji osób boleśnie dotkniętych tymi schorzeniami.
    Po koncercie nastąpiła kwesta. Zostaliśmy bardzo hojnie obdarowani. Otrzymaliśmy kwotę

7410,77 zł.


    Wszystkim Darczyńcom dziękujemy z głębi serca. Jesteśmy wzruszeni Waszą wrażliwością na los ludzi potrzebujących pomocy. Wasz dar daje szansę poprawy zdrowia naszych podopiecznych.
    Cała nasza Fundacja wraz z podopiecznymi modlitwą dziękuje za wsparcie.
    Koncert Antoniny Krzysztoń przyniósł jeszcze jeden wielki pożytek. Na apel Ani Zimniak z Duszpasterstwa Akademickiego, prowadzonego przez o. Łukasza Kubiaka, pojawiły się cztery osoby gotowe włączyć się do wolontariatu Fundacji. Powitaliśmy ich z entuzjazmem. Przyszedł też Adam, pomocy potrzebujący. Obiecaliśmy mu, że otrzyma naszą pomoc i serce. Za wszystkie te dobra, Bóg zapłać.







Litwa Łotwa Estonia 2013

    Zachwyca nas i wzrusza inicjatywa studentów z Duszpasterstwa Akademickiego u Ojców Dominikanów na Freta 10 w Warszawie, którzy wybrali się na rajd rowerowy Litwa – Łotwa – Estonia z niezłomnym pragnieniem aby owoce tej wyprawy posłużyły dzieciom dotkniętym autyzmem.
    Całym sercem popieramy ten szlachetny cel, tym bardziej, że uczestnicy rajdu to nasi bliscy przyjaciele. Mają niewyczerpane zasoby pomysłów i energii w pomaganiu osobom potrzebującym. Dzięki Ani właśnie mamy wspaniałych wolontariuszy z tego Duszpasterstwa. Uszczęśliwiają podopiecznych i całą naszą Fundację Dom Ulgi w Cierpieniu im. Ojca Pio.
    „Rajdowcom” klikamy i towarzyszymy sercem i modlitwą.
więcej : https://www.facebook.com/rajd2013

Fundacja Dom Ulgi w Cierpieniu im. Ojca Pio

    Nasza Fundacja Dom Ulgi w Cierpieniu im. Ojca Pio pragnie jak najefektywniej pomagać swoim podopiecznym, w większości mieszkańcom Starego Miasta - osobom starszym, samotnym, ubogim i schorowanym. Szczególną naszą troską jest zapewnienie rehabilitacji osobom po udarach mózgu, złamaniach stawu biodrowego, urazach kręgosłupa i w chorobie Parkinsona.
    W celu zdobycia środków na opłacenie koniecznych zabiegów medycznych podejmujemy szereg działań, między innymi wystąpiliśmy do władz miasta o pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie Starego Miasta. Ku naszej wielkiej radości zgodę taką otrzymaliśmy 8 lipca 2013 r. (DECYZJA Nr AO/268/2013 wydana przez PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY). W myśl powyższej decyzji od 11 lipca do 31 października 2013 r. nasi wolontariusze 3 razy w tygodniu będą zbierać datki do 5 zaplombowanych puszek kwestarskich.
    Całkowity dochód uzyskany w drodze zbiórki przeznaczony zostanie na pokrycie kosztów rehabilitacji podopiecznych Fundacji, co jest zgodne z celami statutowymi Fundacji.
    Znając wrażliwość społeczeństwa na los drugiego człowieka ufamy, że inicjatywa ta przyniesie bogate owoce dla naszych podopiecznych.




Fundacja Dom Ulgi w Cierpieniu im. Ojca Pio - Facebook